Đại lư bán thẻ 177 Card tại TP. HCM

STT TÊN ĐẠI LƯ  SỐ NHÀ  TÊN ĐƯỜNG  PHƯỜNG
XĂ 
 QUẬN
HUYỆN 
 TỈNH
T.PHỐ 
1

Cty TNHH TM Điện Thọai Quốc Tế Viễn Tin

65

Lănh Binh Thăng

                        12

               11

 HCM 
2

Cty TNHH Ṭan Cao

19

 Ḥang Kế Viêm

                        12  Tân B́nh   HCM 
3

Đại lư cấp 1 (Hưng)

127

Lô N C/c Ngô Gia Tự

                        12                10  HCM 
4

Công ty Cổ Phần Cửa Hiệu & Sức Sống

254

Nguyễn Công Trứ

                   1  HCM 
5

Cty TNHH TM-DV Máy Tính Đông Nam Á

80

 Tôn Thất Tùng

 bến Nghé                   1  HCM 
6

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

190A

TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

  Tân B́nh  HCM 
7

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

18

CỘNG H̉A

4 Tân B́nh  HCM 
8

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

407

HOÀNG VĂN THỤ

4 Tân B́nh  HCM 
9

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

33

TRẦN KHẮC CHÂN

Tân Định 1  HCM 
10

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

324A

PHAN Đ̀NH PHÙNG

Tân Định 1  HCM 
11

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

128A

HAI BÀ TRƯNG

6 3  HCM 
12

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

292

PHAN Đ̀NH PHÙNG

Tân Định 1  HCM 
13

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

56

ĐÔNG HỒ

12 Tân B́nh  HCM 
14

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

76

TRƯỜNG CHINH

12 Tân B́nh  HCM 
15

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

58

PHẠM PHÚ THỨ

12 Tân B́nh  HCM 
16

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

25

ĐỒNG XOÀI

13 Tân B́nh  HCM 
17

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

122D

BÙI THỊ XUÂN

Phạm Ngũ Lăo 1  HCM 
18

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

38

H̉A HƯNG

10 10  HCM 
19

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

303A

 CMT8

12 10  HCM 
20

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

73

 Trần Quang Khải

1  HCM 
21

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

147B

 Đồng Đen

     HCM 
22

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

436/49

 Trần Văn Đang

11 3  HCM 
23

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

21

 Hoàng Hoa Thám

12 Tân B́nh  HCM 
24

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

687

 CMT8

6 Tân B́nh  HCM 
25

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

440

 Hai Bà Trưng

Tân Định 1  HCM 
26

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

296

 Hoàng Văn Thụ

4 Tân B́nh  HCM 
27

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

325

 Trương Vĩnh Kư

  Tân Phú  HCM 
28

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

905

 CMT8

7 Tân B́nh  HCM 
29

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

57

 Bành Văn Trân

7 Tân B́nh  HCM 
30

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

480kios1

 Trường Chinh

13 Tân B́nh  HCM 
31

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

182/1

 Trường Chinh

  Tân B́nh  HCM 
32

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

164A

 Bùi Thị Xuân

  1  HCM 
33

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

42 

CMT8

6 3  HCM 
34

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

1065 

CMT8

7 Tân B́nh  HCM 
35

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

87/23/7

Bành Văn Trân

  Tân B́nh  HCM 
36

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

275

Ấp Chiến Lược

BHH B́nh Thạnh  HCM 
37

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

581

Trường Chinh

Tân Sơn Nh́ Tân Phú  HCM 
38

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

137C

Kinh Dương Vương

  B́nh Tân  HCM 
39

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

36

Phú Lộc

  TB  HCM 
40

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

1170/11

Đường 3/2

2 11  HCM 
41

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

311

Đường 3/2

P.10 Q.10  HCM 
42

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

219

Đường 3/2

P.10 Q.10  HCM 
43

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

396

Minh Phụng

9 11  HCM 
44

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

3

Trương Công Định

  Tân B́nh  HCM 
45

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

244

Bà Hom

     HCM 
46

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

463B

CMT8

12 10  HCM 
47

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

151A CMT8 P.7 TB  HCM 
48

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

78

BÀU CÁT

14 Tân B́nh  HCM 
49

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

273

TÂN HƯƠNG

TÂN QUƯ TÂN PHÚ  HCM 
50

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

146

VƯỜN LÀI

     HCM 
51

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

5/6

XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

27 B̀NH THẠNH  HCM 
52

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

20

LÔ K CƯ XÁ THANH ĐA

27 B̀NH THẠNH  HCM 
53

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

629

Hưng Phú

9 8  HCM 
54

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

63

 Hưng Phú

  8  HCM 
55

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

18

 Lũy Bán Bích

  Tân Phú  HCM 
56

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

403

Bà Hạt

     HCM 
57

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

853

Vành Đai Trong

  B́nh Tân  HCM 
58

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

21A

Xóm Đất

  11  HCM 
59

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

152/723

Điện Biên Phủ

  B́nh Thạnh  HCM 
60

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

608

Hồng Bàng

16 6  HCM 
61

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

48

Trần Qúy 

  11  HCM 
62

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

767

CMT8

P.6 Tân B́nh  HCM 
63

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

191

NGUYỄN SƠN

  TÂN PHÚ  HCM 
64

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

385

Vành Đai Trong

     HCM 
65

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

17

Trần Nhân Tôn

9 5  HCM 
66

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

62Bis

Hùng Vương

4 5  HCM 
67

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

366

Trần Phú

7 5  HCM 
68

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

118

Huỳnh Mẫn Đạt

3 5  HCM 
69

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

34

Hùng Vương

1 10  HCM 
70

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

382

Phan Văn Trị

2 5  HCM 
71

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

126Bis

Trần B́nh Trọng

2 5  HCM 
72

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

36A

Trần B́nh Trọng

1 5  HCM 
73

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

19

Trần Phú

4 5  HCM 
74

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

19

Thảo Điền

Thảo Điền 2  HCM 
75

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

39

Nguyễn Thị Định

An Phú 2  HCM 
76

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

B28/6

 Lương Định Của

2 2  HCM 
77

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

8

 Thảo Điền

Thảo Điền 2  HCM 
78

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

20

Kỳ Đồng

9 3  HCM 
79

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

 

  1  HCM 
80

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

 

  1  HCM 
81

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

48B

Kinh Dương Vương

  B́nh Tân  HCM 
82

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

 

  5  HCM 
83

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

 

     HCM 
84

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

846

LẠC LONG QUÂN

8 Tân B́nh  HCM 
85

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

141

ĐƯỜNG D1

25 B́nh Tân  HCM 
86

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

18B5

CƯ XÁ 30/4(D1)

25 B́nh Tân  HCM 
87

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

2B1

CƯ XÁ 30/4(D1)

25 B́nh Tân  HCM 
88

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

12

NTMK

ĐAKAO 1  HCM 
89

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

619

XVNT

26 BT  HCM 
90

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

62

ĐINH TIÊN HOÀNG

1 B̀NH THẠNH  HCM 
91

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

18

VƯỜN CHỐI

4 3  HCM 
92

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

36

VƯỜN CHỐI

4 3  HCM 
93

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

97N

NGUYỄN DUY DƯƠNG

9 5  HCM 
94

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

159B

Huỳnh Văn Bánh

  Q.PN  HCM 
95

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

76B

 Lâm Văn Bền

     HCM 
96

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

284/244

Lê Văn Sỹ

4 3  HCM 
97

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

516A

NTMK

2 3  HCM 
98

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

535

Đường 3/2

8 10  HCM 
99

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

38

Phan Đăng Lưu

3 Phú Nhuận  HCM 
100

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

32

Nguyễn Thiện Thuật

3 3  HCM 
101

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

258

Lê Hồng Phong

1 10  HCM 
102

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

354

Lê Hồng Phong

10 10  HCM 
103

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

370

Nguyễn Tri Phương

4 10  HCM 
104

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

357

Huỳnh Văn Bánh

     HCM 
105

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

142D/43

Cô Giang

2    HCM 
106

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

42

Cô Giang

2 Phú Nhuận  HCM 
107

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

156A

NTMK

     HCM 
108

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

392

PHAN VĂN TRỊ

5 G̣ Vấp  HCM 
109

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

331

NGUYỄN Đ̀NH CHIỂU

5    HCM 
110

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

355C

NGUYỄN TRỌNG TUYỂN

1 Tân B́nh  HCM 
111

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

525

HOÀNG VĂN THỤ

  Tân B́nh  HCM 
112

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

301

TRẦN THỊ NGHỈ

7 G̣ Vấp  HCM 
113

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

11B

NGUYỄN THÁI SƠN

3 G̣ Vấp  HCM 
114

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

21/911

LẠC LONG QUÂN

  Tân B́nh  HCM 
115

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

273

LẠC LONG QUÂN

  Tân B́nh  HCM 
116

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

720

LẠC LONG QUÂN

  Tân B́nh  HCM 
117

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

133

NGUYỄN Đ̀NH CHIỂU

  3  HCM 
118

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

627

CMT8

  3  HCM 
119

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

318

CMT8

  3  HCM 
120

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

73

NGUYỄN TRI PHƯƠNG

  10  HCM 
121

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

82

KHÁNH HỘI

5 4  HCM 
122

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

522

TRẦN HƯNG ĐẠO

  1  HCM 
123

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

63

VƯỜN CHỐI

  3  HCM 
124

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

49

TRẦN PHÚ

TP 5  HCM 
125

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

603A

LŨY BÁN BÍCH

TÂN THÀNH TÂN PHÚ  HCM 
126

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

266

XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

     HCM 
127

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

582

XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

25 B̀NH THẠNH  HCM 
128

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

652

XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

     HCM 
129

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

19

LÔ C CƯ XÁ THANH ĐA

27 B̀NH THẠNH  HCM 
130

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

484L

NƠ TRANG LONG

13 B̀NH THẠNH  HCM 
131

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

110

ĐINH TIÊN HOÀNG

1 B̀NH THẠNH  HCM 
132

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

123

NƠ TRANG LONG

11 B̀NH THẠNH  HCM 
133

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

67

ĐINH TIÊN HOÀNG

3 B̀NH THẠNH  HCM 
134

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

198

BẠCH ĐẰNG

24 B̀NH THẠNH  HCM 
135

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

336BIS

NƠ TRANG LONG

13 B̀NH THẠNH  HCM 
136

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

275

BẠCH ĐẰNG

15 B̀NH THẠNH  HCM 
137

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

74

NƠ TRANG LONG

14 B̀NH THẠNH  HCM 
138

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

127B A4

ĐINH TIÊN HOÀNG

3 B̀NH THẠNH  HCM 
139

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

87F

ĐINH TIÊN HOÀNG

3 B̀NH THẠNH  HCM 
140

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

369

Trường Chinh

Đông Hưng Thuận 12  HCM 
141

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

182/1

Trường Chinh

Tân Hưng Thuận 12  HCM 
142

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

69

 Đinh Tiên Hoàng

P.3 Phú Nhuận  HCM 
143

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

550

 Đường 3/2

14 10  HCM 
144

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

12

Lô Q-KP4

An Lạc B́nh Tân  HCM 
145

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

36

 Tỉnh Lộ 8

KP2    HCM 
146

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

200

 Bắc Hải

6 Tân B́nh  HCM 
147

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

103

 Nguyễn Văn Nghi

7 G̣ Vấp  HCM 
148

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

A2

 Lê Đức Thọ

17 G̣ Vấp  HCM 
149

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

 1Bis11 

 Nguyễn Thái Sơn 

 P.3   Q.GV   HCM 
150

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

39

 Mạc Đỉnh Chi 

  1  HCM 
151

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

578

 TKTQ 

 BHH   B́nh Thạnh   HCM 
152

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

620

 Đường 3/2 

  10  HCM 
153

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

169

 Minh Phụng 

  11  HCM 
154

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

 1014 

 Lạc Long Quân 

18  Tân B́nh   HCM 
155

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

732

 Lạc Long Quân 

9  Tân B́nh   HCM 
156

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

119

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đa kao 1  HCM 
157

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

117/2

Phan Văn Hân

17 B́nh Thạnh  HCM 
158

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

374

Điện Biên Phủ

17 B́nh Thạnh  HCM 
159

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

17A

Nguyễn Thị Minh Khai

Bến Nghé 1  HCM 
160

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

55

 Nguyễn Hữu  Hào

9 4  HCM 
161

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

360

 Nguyễn Tất Thành

     HCM 
162

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

10

 Đỗ Xuân Hợp

Phước Long A 9  HCM 
163

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

280

Lê Văn Việt

  9  HCM 
164

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

307

 Điện Biên Phủ

  B́nh Thạnh  HCM 
165

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

120

Hai Bà Trưng

     HCM 
166

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

569/12

Điện Biên Phủ

  1  HCM 
167

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

142

Hoàng Diệu

9 4  HCM 
168

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

37

Đường D2

25 B́nh Thạnh  HCM 
169

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

39

Đường 3/2

  Q.10  HCM 
170

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

612

Tỉnh Lộ 10

BTĐ B́nh Thạnh  HCM 
171

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

822

Lạc Long Quân

9 Tân B́nh  HCM 
172

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

378

Lạc Long Quân

5 11  HCM 
173

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

367A

Lê Đại Hành

  11  HCM 
174

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

540

Lạc Long Quân

5 11  HCM 
175

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

316

Điện Biên Phủ

  B́nh Thạnh  HCM 
176

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

19

Nguyễn Công Hoan

3 B́nh Thạnh  HCM 
177

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

411

Quang Trung

10 G̣ Vấp  HCM 
178

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

173

QL 50

Phong Phú B́nh Chánh  HCM 
179

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

58/407A

 Phan Huy Ích

12 G̣ Vấp  HCM 
180

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

58/47D

Phan Huy Ích

12 G̣ Vấp  HCM 
181

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

73/700M

 Phan Huy Ích

12 G̣ Vấp  HCM 
182

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

556

Đường  3-2

  10  HCM 
183

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

21

Xóm  Đất

  11  HCM 
184

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

231

 Xóm Đất

P.9 11  HCM 
185

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

35A/414

Nguyễn Oanh

17 G̣ Vấp  HCM 
186

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

D43

Trương Minh Giảng

17 G̣ Vấp  HCM 
187

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

60

Huỳnh Văn Bánh

15 Phú Nhuận  HCM 
188

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

100

Hà Huy Giáp

Thạnh Lộc 12  HCM 
189

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

141A 

Nguyễn Văn Lượng

10 G̣ Vấp  HCM 
190

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

90/978

Lê Đức Thọ

16 G̣ Vấp  HCM 
191

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

15

 Lê Lai

4 G̣ Vấp  HCM 
192

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

Số 5

 Trương Quốc Dung

8 Phú Nhuận  HCM 
193

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

54

 Lê Lợi

7 G̣ Vấp  HCM 
194

ĐẠI LƯ BÁN THẺ

26

 Nguyễn Sơn

P.Phú Thọ Ḥa Tân Phú  HCM 
195

Cửa hàng điện thoại 25

41

Trần Quang Diệu

14 3  HCM 
196

Cửa hàng Vi Tính Phú Lâm

551A

Hậu Giang

11 6  HCM 

Đại lư bán thẻ 177 Card tại Hà Nội

STT TÊN ĐẠI LƯ   NHÀ  TÊN ĐƯỜNG  PHƯỜNG
XĂ 
 QUẬN
HUYỆN 
 TỈNH
T.PHỐ 
1 Đại lư sim thẻ  104 E1  Phương Mai Phương Mai Đống Đa  Hà Nội 
2 Đại lư sim thẻ  116 E1  Phương Mai Phương Mai Đống Đa  Hà Nội 
3 Cửa hàng ĐTDD  103 E9  Phương Mai Phương Mai Đống Đa  Hà Nội 
4 Đại lư Bưu Điện          55 Hồ Đắc Di Nam Đồng Đống Đa  Hà Nội 
5 Đại lư Bưu Điện          79 Hồ Đắc Di Nam Đồng Đống Đa  Hà Nội 
6 Đại lư Bưu Điện        137 Hồ Đắc Di Nam Đồng Đống Đa  Hà Nội 
7 Đại lư sim thẻ        186 Hồ Đắc Di Nam Đồng Đống Đa  Hà Nội 
8 Đại lư sim thẻ        238 Kim Mă  Kim Mă  Ba Đ́nh  Hà Nội 
9 Đại lư sim thẻ  65E  Nguyễn Thái Học  Kim Mă  Ba Đ́nh  Hà Nội 
10 Đại lư Game internet          90 Thái thịnh 1  Thái Thịnh  Đống Đa  Hà Nội 
11 Đại lư Bưu Điện  102 D11  Thái Thịnh  Thái Thịnh  Đống Đa  Hà Nội 
12 Đại lư Bưu Điện            8 Vĩnh Hồ  Thái Thịnh  Đống Đa  Hà Nội 
13 Đại lư Bưu Điện        140 Thái hà  Thái Hà  Đống Đa  Hà Nội 
14 Đại lư Game internet  23 /165  Thái Hà 04,22134826  Thái Hà  Đống Đa  Hà Nội 
15 Đại lư Sim Thẻ        367 Đội Cấn  Cống Vị  Ba Đ́nh  Hà Nội 
16 Cửa hàng Game+Simthe          68 Ngọc hà  Cống Vị  Ba Đ́nh  Hà Nội 
17 Đại lư Game internet        304 Tôn Đức Thắng  Hàng Bột  Đống Đa  Hà Nội 
18 Cửa hàng bách hoá   Ban Quản lư chợ Thành Phao  Thị trấn Phả Lại   Chí Linh   Hải Dương 
19 Cửa hàng computer   Xóm 3 Ninh Hiệp    Gia Lâm   Hà Nội 
20 Cửa hàng máy tính văn pḥng  115D  Trần Đăng Ninh      Lạng Sơn 
21 Cty Hưng Cảnh  328A   Nguyễn Trăi    Thanh Xuân   Hà Nội 
22 Đại lư sim thẻ        540 Đường Láng    Cầu Giấy   Hà Nội 
23 Đại lư sim thẻ        320 Đường Láng    Cầu Giấy   Hà Nội 
24 Đại lư điện thoại  65E Nguyễn Thái Học      Hà Nội 
25 CH Internet 13 Xă Đàn   ĐĐa  Hà Nội 
26  Đại lư Sim Thẻ  254 Lê Thanh Nghị   HBT  HNI 
27  Đại lư Sim Thẻ  48 Lạc Trung   HBT  HNI 
28  Đại lư Sim Thẻ  22 Nguyễn Công Trứ   HBT  HNI 
29  Đại lư Sim Thẻ    Lạng Sơn   Chi Lăng  LSN 
30  Đại lư Sim Thẻ  3 Kênh Liêm   Ḥn Gai QNH
31  Đại lư Sim Thẻ  93i   Lư Nam ĐẾ   HNI  HNI 
32  Công Ty Máy Tính  37 Lư Nam Đế   HNI  HNI 
33  Đại lư Sim Thẻ  16 Hàng Mắn   HNI  HNI 
34  Đại lư Sim Thẻ  423 Lương Ngọc Quyến   Đồng Quang TGN
35  Đại lư Sim Thẻ  30 Cầu Đất   HK  HNI 
36  cửa hàng sim thẻ ĐT   78C   Nguyễn Trường Tộ   Phúc Xá   Tây Hồ   HN 
37 Cửa hàng Internet          70 Hàng Bạc    Hoàn Kiếm   HN 
38 Cửa hàng sim thẻ  13A   Châu Long  Phúc xá   Tây Hô   HN 
39 Báo Lao Động          51  Hàng Bồ  Hàng Bồ   Hoàn Kiếm   HN 
40 Trung tâm tin học          51  Lê Đại Hành  Lê Đại Hành   Hai Bà Trưng   HN 
41 Cửa hàng thực phẩm + simthẻ          18  Ngô Quyền    Hoàn Kiếm   HN 
42 ĐẠI LƯ PHÂN PHỐI SIM CARD        219 QUANG TRUNG    Quang Trung   NDH 
43 ĐẠI LƯ SFONE ANH KHOA        396 TRƯỜNG CHINH    Hạ Long   NDH 
44 CỦA HÀNG PHONE CARD MẠNH CƯỜNG          58 MẠC THỊ BƯỞI    Quang Trung   NDH 
45 CỬA HÀNG PHONE CARD VIỆT CHIỀU        139 QUANG TRUNG    Quang Trung   NDH 
46 CỬA HÀNG GỌI ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ         179 TRƯỜNG CHINH    Hạ Long   NDH 
47 CTY CỔ PHẦN BÁCH VIỆT           53 HOÀNG HOA THÁM     Quang Trung   TBH 
48 ĐẠI LƯ SFONE        184 MINH KHAI      TBH 
49 CUA HANG PHONE CARD ANH TUẤN           18 CHU VĂN AN       TBH 
50 ĐẠI LƯ BƯU ĐIỆN XUÂN MÂU    LƯ BÔN       TBH 
51 ĐẠI LƯ BÁN THẺ VÀ TRUY NHẬP INTERNET          48 CHU VĂN AN       TBH 
52 ĐẠI LƯ BÁN THẺ VÀ TRUY NHẬP INTERNET          40 NGÔ THI NHẬM       TBH 
53 CH SIM THẺ          35 PHẠM KINH VỸ  BẾNTHỦY     NAN 
54 CÔNG TY THANH ĐẠM        246 TRẦN PHÚ      NAN 

Đại lư bán thẻ 177 Card tại Đà Nẵng

STT TÊN ĐẠI LƯ  SỐ NHÀ  TÊN ĐƯỜNG  PHƯỜNG
XĂ 
 QUẬN
HUYỆN 
 TỈNH
T.PHỐ 
1 TIỆM NET        116 ÔNG ÍCH KHIÊM      DNG 
2 Đại lư          50 LƯ TỰ TRỌNG      DNG 
3 ĐẠI LƯ        215 THANH THỦY      DNG 
4 net 262 Tôn Đức Thắng      DNG 
5 Tom & Jerry 112 Trần Cao Vân      DNG 
6 Net 146 Trưng Nữ Vương      DNG 
7 Net 59 Nguyễn Chí Thanh      DNG 
8 net 226 Trần Cao Vân      DNG 
9 net 90 Hoàng Văn Thụ      DNG 
10 Đại lư 8 Chu Văn An      DNG 
11 net 152  Tôn Đức Thắng      DNG 
12 Dđại lư điện thoại 259 Phan Chu Trinh      DNG 
13 Cửa hàng di động 271 Hoàng Diệu      DNG 

Đại lư bán thẻ 177 Card tại Khánh Ḥa

STT TÊN ĐẠI LƯ  SỐ NHÀ  TÊN ĐƯỜNG  PHƯỜNG
XĂ 
 QUẬN
HUYỆN 
 TỈNH
T.PHỐ 
1 ĐẠI LƯ BƯU ĐIỆN 216   CHUNG CƯ HAI BÀ TRƯNG    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
2 CỬA HÀNG ĐTDĐ MINH TÂM 19 ĐƯỜNG 2/4    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
3 ĐẠI LƯ BƯU ĐIỆN 83 374 LÊ HỒNG PHONG    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
4 CỬA HÀNG ĐT THI THƯ 36 LƯ THÁNH TÔN    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
5 CỬA HÀNG ĐT KHÁNH TƯỜNG 2A ĐƯỜNG 2/4 VĨNH HẢI    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
6 ĐT DI ĐỘNG HIẾU 42 ĐƯỜNG 2/4 VĨNH PHƯỚC    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
7 ĐT DI ĐỘNG HỒNG 50A VÂN ĐỒN    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
8 ĐT DI ĐỘNG V&T 8/1B NGUYỄN THIỆN THUẬT    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
9 ĐT DI ĐỘNG TUẤN KHANH 16B TÔ HIẾN THÀNH    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
10 CỬA HÀNG ĐT THANH THÚY 410 LÊ HỒNG PHONG    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
11 CỬA HÀNG ĐT PHƯƠNG GIA 39 TRẦN NHẬT DUẬT    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
12 CỬA HÀNG ĐT KIM HƯNG 30 D NGUYỄN THỊ ĐỊNH    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
13 CỬA HÀNG ĐT KIM SƠN 55 ĐƯỜNG SỐ 2 KHO CẢNG B̀NH TÂN    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
14 CỬA HÀNG ĐT 38 ĐƯỜNG 2/4 VĨNH HẢI    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
15 DTDĐ AN SA II 216  Trần Quư Cáp - Ninh Hoà    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
16 Công Ty TNHH TM & DV Chi Sơn    Thôn Quảng Hội 1 - Vạn Ninh    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
17 CH DTDD Vien Lien 100 Quang Trung    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
18 CH DTDD Cường Thịnh 199 Đường 2/4    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
19 CH DTDD TC -II        NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
20 CH DTDD 163 Đường 2/4    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
21 CH DTDD 66A  Lê Hồng Phong    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
22 CH DTDD 204 Lê Hồng Phong    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
23 CH DTDD Gia Nguyễn 115 Lê Hồng Phong    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
24 CH DTDD Quốc Tế 50D  Nguyễn Thị Minh Khai    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
25 CH DTDD Thiên Kim 9H Thái Nguyên    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
26 Holiday Tour 92 Trần Phú    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
27 CTY ERP 1C  Hàn Thuyên    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
28 TEK TEK NET 16C Củ Chi    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
29 CITY NET 127 HỒNG BÀNG    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
30 DL RỒNG VIỆT 60 Hùng Vương    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
31 MICKEY NET 22B LÊ QUÍ ĐÔN    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
32 KS MIMOSA 38 LÊ QUƯ ĐÔN    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
33 CỬA HÀNG ĐTDĐ ĐẠT 13 Lư Thánh Tôn    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
34 ĐTDĐ DUY 4 Nguyễn Trăi    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
35 NANA NET 93 Nguyễn Trăi    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
36 Net 240 THỐNG NHẤT 240 THỐNG NHẤT    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
37 QUỐC TẾ TRAVEL 100B4 TRẦN PHÚ    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
38 Cty TNHH Vina Com 2A Đường 2 tháng 4    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
39 Nhớ Mibile 48A Nguyễn Thị Minh Khai    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
40 CHĐT THANH LONG 7 Yết Kêu    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
41 Thanh Long 9C Lê Thánh Tông    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
42 D&T Mobile 136A Nguyễn Trăi    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
43 T & V 26C Cao Bá Quát    NHA TRANG   KHÁNH H̉A 
44 Cty TNHH Vaän Taûi B́nh Minh 15 Phan chu trinh     B́nh Định
45 VPÑD VAS 23 ñaëng traàn coân     B́nh Định
46 Cty Tö vaán XD toång hôïp hoaøng leâ 553 nguyeăn thaùi hoïc     B́nh Định
47 Tạp hoaù Lệ My 47 leâ hồng phong     B́nh Định
48 ÑT coâng coäng 93B nguyeăn thaùi hoïc     B́nh Định
49 Cty khoaùng saûn B́ng Ṇ̃nh 11 Haø huy taäp     B́nh Định
50 Cty XNK thöïc phaåm   ÑÖÔØNG TAÂY SÔN -QUANG TRUNG     B́nh Định
51 Cöûa haøng ÑTDÑ Tina 147 Huøng vöông     B́nh Định
52 ÑTDÑ 118  118 Traàn phuù     B́nh Định
53 Cöûa haøng ÑTDÑ 175 175 trần hưng đạo     B́nh Định
54 Tạp hoaá Khaùnh Nguyeân 49 Phaïm Hoàng Thaùi     B́nh Định

Đại lư bán thẻ 177 Card tại Cần Thơ

STT TÊN ĐẠI LƯ  SỐ NHÀ  TÊN ĐƯỜNG  PHƯỜNG
XĂ 
 QUẬN
HUYỆN 
 TỈNH
T.PHỐ 
1 INTERNET HẢI MINH 11B MẬU THÂN HƯNG LỢI NINH KIỀU  CẦN THƠ 
2 ĐL INTERNET CYBERLINE 4 KIM ĐỒNG   Ô MÔN  CẦN THƠ 
3 CH ĐT DD B̀NH MINH 323 NGUYỄN VĂN CỪ AN H̉A NINH KIỀU  CẦN THƠ 
4 ĐL INTERNET THANH TÙNG 46 TRIỆU ẨU NGĂ BẢY NGĂ BẢY  CẦN THƠ 
5 INTERNET SINH VIÊN 58 ĐƯỜNG 3/2 HƯNG LỢI NINH KIỀU  CẦN THƠ 
6 ĐL ĐTDD CDMA NGỌC LAN 11/8 LÊ HỒNG PHONG TRÀ NÓC B̀NH THUỶ  CẦN THƠ 
7 ĐẠI LƯ INTERNET NHỰT THANH 43/C ĐƯỜNG 3-2 XUÂN KHÁNH NINH KIỀU  CẦN THƠ 
8 CTY THẾ HỆ MỚI  65 A  MẬU THÂN XUÂN KHÁNH NINH KIỀU  CẦN THƠ 
9 ĐT VÂN ANH 14A1 30 THÁNG 4 NINH KIỀU NINH KIỀU  CẦN THƠ 
10 ĐT PHƯỚC THỊNH 62 TRẦN HƯNG ĐẠO AN PHÚ NINH KIỀU  CẦN THƠ 
11 ĐT TRUNG TÍNH 66 LƯ TỰ TRỌNG   NINH KIỀU  CẦN THƠ 
12 ĐT ANH DŨNG 32 LƯ TỰ TRỌNG   NINH KIỀU  CẦN THƠ 
13 DV ĐT QUỐC TẾ  ALO 6 TRẦN QUANG KHẢI   NINH KIỀU  CẦN THƠ 
14 ĐT THANH HIẾU 50 NGUYỄN TRĂI AN HỘI NINH KIỀU  CẦN THƠ 
15 ĐTDĐ PHƯƠNG DUNG 13 NGUYỄN TRĂI AN HỘI NINH KIỀU  CẦN THƠ 
16 ĐT VŨ HỒNG 87 MẬU THÂN XUÂN KHÁNH NINH KIỀU  CẦN THƠ 
17 CH ĐT MẠNH LAN 1/3B 30/4 XUÂN KHÁNH NINH KIỀU  CẦN THƠ 
18 CH ĐT HOÀNG KHANG 137 30/4 XUÂN KHÁNH NINH KIỀU  CẦN THƠ 
19 CH ĐT GIANG TUẤN 191 30/4 XUÂN KHÁNH NINH KIỀU  CẦN THƠ 
20 CH THỦY MOBILE 13/A LÊ THÁI TỔ CHỢ CÁI RĂNG CÁI RĂNG  CẦN THƠ 
21 CH ĐTDD THANH TÙNG 15 A1 TTTM CÁI KHẾ   NINH KIỀU  CẦN THƠ 
22 ĐTDĐ THANH B̀NH 99B NGUYỄN TRĂI AN HỘI NINH KIỀU  CẦN THƠ 
23 ĐL INTERNET KHÁNH HUỲNH 297 NGUYỄN VĂN CỪ AN H̉A NINH KIỀU  CẦN THƠ 
24 CHDTDD MINH THUẬN 1 TRẦN HƯNG ĐẠO   NINH KIỀU  CẦN THƠ 
25 CH ĐT HƯƠNG OANH 136 TRẦN PHÚ CÁI KHẾ NINH KIỀU  CẦN THƠ 
26 ĐLBĐ ÁNH TUYẾT D2 TRẦN HƯNG ĐẠO PHÚ THỨ CÁI RĂNG  CẦN THƠ 
27 CH ĐTDD HOÀNG OANH 2/2 LÊ THÁI TỔ LÊ B̀NH CÁI RĂNG  CẦN THƠ 
28 INTERNET THÁI HÂN 115 LƯ TỰ TRỌNG   NINH KIỀU  CẦN THƠ 
29 CH ĐTDD HỮU LỢI 3/4 BÙI HỮU NGHĨA B̀NH THUỶ B̀NH THUỶ  CẦN THƠ 
30 CHĐTDĐ MINH TÂM 112/ A MẬU THÂN AN NGHIỆP NINH KIỀU  CẦN THƠ 
31 ĐL INTERNET LÊ HUY 314 LỘ 91B HƯNG LỢI NINH KIỀU  CẦN THƠ 
32 CH ĐT DD QUỐC HOÀ 28/2A NAM KỲ KHỞI NGHĨA